Postojeći modeli oporezivanja dobitaka od igara  na sreću u zemljama regiona kao i onaj  čija se primena zagovara u RS  predstavljaju udar na državne budžete, igrače, radna mesta i legalnu industriju igara na sreću. Jedina korist za proizvođače i priređivače igara na sreću na automatima. EOGL-Evropska  organizacija za regulaciju igara na sreću iz Brisela dalu punu podršku naporima  regionalnih udruženja i priređivača  za ukidanje štetnih i neprimenjivih zakonskih rešenja. Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću iz Banjaluke postala punopravni član EOGL.

Jedan od zaključaka Međunarodne konferencije o oporezivanju dobitaka od igara  na sreću,  koja je  održana u Beogadu, je da su  modeli oporezivanja dobitaka od igara na sreću koji se zagovaraju u oba BH entiteta veoma štetni  i diskriminatorski.  Oporezivanje svih dobitaka od igara na sreću je neprimenjivo u praksi odnosno može se primeniti samo na dobitke od sportskog klađenja.

Na konferenciji, koju je organizovao EOGL,  učestvovali su  brojni međunarodni eksperti za oblast igara na sreću kao  i regionalni eksperti. Učesnici konferencije su u svojim izlaganjima izneli brojne  argumenate o štetnosti modela oporezivanja dobitaka od igara na sreću koji  se primenjuju  u Srbiji i  Hrvatskoj  i za koji postoje naznake da će biti uveden u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Najznačajnije štetne posledice primene postojećih modela izneo je Nikolas Roumnakis, predsednik EOGL. Predsednik EOGL je posebno istakao da modeli oporezivanja koji se primenjuju u Srbiji i Hrvatskoj i čija primena se priprema u BiH dovode do pada budžetskih prihoda od igara na sreću, da uvode diskriminaciju među priređivačima, da sportsko klađenje dovodi do potpunog gašenja  jer je primenjiv samo na tu vrstu igara na sreću i na kraju da narušava evropska pravila o slobodnoj konkurenciji i tržišnoj ravnopravnosti. Takođe, predsednik EOGL je izneo svoja uverenja   da je  postojeće stanje verovatno  direktna posledica uticaja lobističkih grupa oličenih u austrijskoj kompaniji Novomatik koja kao proizvođač automata i priređivač te vrste igara na sreću ima isključivu korist od gašenja sportskog klađenja.

Direktor ALPIS-a (Asocijacije legalnih priređivača igara na sreću) iz Banjaluke Aleksandar Sekulić  upoznao je učesnike konferencije sa situacijom u BiH i RS  u kojoj se, po svemu sudeći, priprema zakonsko rešenje kojim će se oporezovati svi dobici od igara na sreću. Po njegovim rečima i u oba BH entiteta je prepoznatljiv scenario nametanja rešenja koja odgovaraju isključivo priređivačima igara na sreću na automatima. Direktor ALPIS-a je izrazio očekivanja da će nadležni organi Republike Srpske prepoznati svu štetnost modela oporezivanja koji zagovaraju, posebno sa aspekta smanjenja budžetskih prihoda, ali i gubitka nekoliko hiljada radnih mesta do kojih će neminovno dovesti gašenje sportskog klađenja.

Veoma interesantan je bio konferencijski nastup Tatjane Šćepanović, generalnog sekretara crnogorskog udruženja priređivača MontenegroBet o njihovim naporima da se u Crnoj Gori ukine takav model oporezivanja. Naime, nadležni organi Crne Gore su prepoznali svu štetnost zakonskog rešenja o oporezivanju dobitaka od igara na sreću i suočeni sa padom budžetskih prihoda i nemogućnosti njegove primene na sve vrste igara na sreću, predložili, a crnogorski parlament usvojio predlog o ukidanju tog štetnog zakonskog rešenja.

Zaključujući konferenciju,  predsednik EOGL Nikolas Roumnakis je istakao da modeli oporezivanja dobitaka od igara na sreću kaji se primenjuje u zemljama našeg regiona ne postoje nigde u svetu. I tamo gde su primenjivani, od njih se odustalo jer  donose pad budžetskih prihoda i pogoduju jačanju nelegalnog tržišta.  Predsednik EOGL je u ime te renomirane evropske asocijacije dao punu podršku nastojanjima  regionalnih udruženja i priređivača da kroz institucije sistema ukinu  ta štetna, ekonomski nelogična i neprimenjiva zakonska rešenja. Takođe, izrazio je uverenje da će nadležni organi u državama regiona u potpunosti sagledati negativna iskustva primene sličnog modela u Hrvatskoj i Crnoj Gori i jednostavno primenti rešenja i modele kakvi se primenjuju u razvijenim zemljama EU.

U okviru konfrencije održan je i sastanak  Borda direktora EOGL na kojem je usvojena nova Platforma delovanja ove eminentne evropske organizacije, a verifikovan je i prijem novih članova: My Best Odds  iz Belgije, austrijski Network System Development GmbH, kompanije GERMANIA iz Hrvatsake i  makedonske DELTA  BET   kao i regionalnih udruženja priređivača MontenegroBet iz Podgorice i ALPIS-a iz Banjaluke.