U Banjaluci registrovana Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS). Osnovni uslov za članstvo u asocijaciji je legalnost poslovanja.

Na osnivačkoj Skupštini održanoj 6.marta 2013. godine  u Banjaluci osnovana Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću Republike Srpske (ALPIS).

Osnovni ciljevi ALPIS-a su, pre svega, podizanje ukupnih standarda poslovanja priređivača igara na sreću i zalaganje za potpunu legalnost poslovanja, jačanje društvene odgovornosti sa posebnim akcentom na odgovorno priređivanje igara na sreću i  težnja da se  postane  kredibilan i relevantan sagovornik nadležnih organa u RS kada je u pitanju normativno-pravna regulativa igara na sreću.

Trenutno, kao osnivači,  članovi ALPIS-a su renomirane kompanije „Mozzart“, „Meridian“ i „Premier“. ALPIS je apsolutno  otvoreni za svaku kompaniju koja ispunjava osnovne uslove za članstvo – potpuna legalnost poslovanja i poštovanje Zakona o igrama na sreću, drugih  zakona i propisa u Republici Srpskoj, kao i prihvatanje i poštovanje  Statuta Asocijacije.

Direktor ALPIS-a Jovo Segić zvanično je obavestio nadležne organe o formiranju Asocijacije.  Prvenstveno se to odnosi  na Republičku upravu za igre na sreću.  „Zvanično smo ih obavestili o našoj registraciji i bili na sastanku kod direktora Uprave. U neposrednom kontaktu upoznali smo direktora i njegove saradnike  sa Asocijacijom i našim ciljevima, ali i  razgovarali  o aktuelnim pitanjima i problemima na tržištu igara na sreću u Republici Srpskoj, razmotrili mogućnost njihovog rešavanja  pa i  ponudili  neka  moguća rešenja“  kaže  direktor   Jovo Segić i naglašava: „U potpunosti smo svesni činjenice da se do naših zacrtanih ciljeva ne dolazi preko noći. Tek smo osnovani. Nadležne institucije i javnost prvo moraju  saznati da postojimo. Takođe i igrači. Radićemo korak po korak i ubeđeni smo da rezultati neće izostati.

ALPIS  posebno apostrofira društvenu odgovornost i odgovorno priređivanje igara na sreću. Kompanije učlanjene u Asocijaciju imaju značajna iskustva na tom polju. One posluju i na inostranim tržištima, u zemljama regiona, Evrope i sveta i značajan deo tih   iskustava i savremenih trendova  biće primenjeni i u Republici Srpskoj.

Pojam odgovornog priređivanja igara na sreću može da ima različita tumačenja. Ali u ALPIS-u pre svega, potenciraju  na zaštiti prava igrača. I kada su uslovi igranja u pitanju i kada je isplata dobitaka u pitanju. Svakako tu je i ukupna bezbednost igrača. Dalje, zaštita maloletnika kroz striktno poštovanje zakonskih zabrana za njih. Tu je, svakako, i prevencija potencijalne zavisnosti od igara na sreću. Igre na sreću u celom svetu predstavljaju zabavu i ALPIS  želi  da to tako bude i ostane i u Republici Srpskoj.