Postojeći modeli oporezivanja dobitaka od igara  na sreću u zemljama regiona kao i onaj  čija se primena zagovara u RS  predstavljaju udar na državne budžete, igrače, radna mesta i legalnu industriju igara na sreću. Jedina korist za proizvođače i priređivače igara na sreću na automatima. EOGL-Evropska  organizacija za regulaciju igara na sreću iz Brisela dalu [...]